[1]
R. Coll Monteagudo and J. Bagà Pascual, “Noves dades sobre la prehistòria de la vall de Sant Mateu (el Maresme, Barcelona)”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 30, pp. 183–217, Dec. 2019.