[1]
J. Maluquer de Motes, “La Revolució Industrial a Catalunya (1832-1935)”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 30, pp. 125–179, Dec. 2019.