[1]
J. Sobrequés i Callicó, “Presentació”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 30, pp. 17–20, Dec. 2019.