[1]
. ., “Normes per a la presentació d’originals”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 29, pp. 539–546, Nov. 2018.