[1]
J. Catalan, “Francesc Valls Junyent (1966-2017). De la Mediterrània a l’Atlàntic”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 29, pp. 463–508, Nov. 2018.