[1]
M. Morales Montoya, “Presentació”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 29, pp. 461–462, Nov. 2018.