[1]
J. M. Figueres i Artigues, “Presentació”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 29, p. 39, Nov. 2018.