[1]
J. Sobrequés i Callicó, “La història de Catalunya, una història universal”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 29, pp. 17–19, Nov. 2018.