[1]
. ., “Memòria d’activitats de la SCEH el 2016”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 28, pp. 649–652, Dec. 2017.