[1]
D. Piñol Alabart, “L’arxiu patrimonial Fontcuberta (segles X-XXI)”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 28, pp. 123–141, Dec. 2017.