[1]
. ., “Normes per a la presentació d’originals”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 27, pp. 463–469, Jul. 2016.