[1]
J. M. Murià, “Campeche, primera porta de Catalunya a Mèxic”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 27, pp. 303–319, Jul. 2016.