[1]
J.-X. Quintana i Segalà, “Notes per a una història política del teatre a Catalunya (1765-1849)”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 27, pp. 261–302, Jul. 2016.