[1]
X. Renedo Puig, “Notes sobre la biografia i la <i>Crònica</i> de Ramon Muntaner”, Butll. Soc. Catalana Estud. Hist., no. 27, pp. 19–46, Jul. 2016.