Serra i Puig, E. and Serra i Puig, B. (2014) “Repressió, represàlies i represa en l’arqueologia catalana (de 1939 a finals de la dècada de 1940): notes sobre Josep de Calassanç Serra i Ràfols”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, (24), pp. 101–123. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/83373.001 (Accessed: 17 June 2024).