Marcó i Masferrer, X. (2012) “Farías, Víctor; Martí, Ramon i Catafau, Aymat (2007). <i>Les sagreres a la Catalunya medieval</i>. Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, Centre de Recerca d’Història Rural i Documenta Universitària (Biblioteca d’Història Rural. Col·lecció Estudis ; 10)”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, (23), pp. 389–392. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/77091.001 (Accessed: 18 June 2024).