Cortadella Morral, J. (2012) “Pere Bosch Gimpera: el més jove, vital i escandalós de la ‘Colla de l’Ateneu’”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, (22), pp. 201–234. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/73430.001 (Accessed: 24 May 2024).