Aventín, M. (2005) “Terra i societat al Vallès Oriental (segles XIII-XVI). Investigació sobre els mecanismes de comportament econòmic de la pagesia tradicional”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, (5), pp. 111–119. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/20004.001 (Accessed: 23 June 2024).