Olesti i Vila, O. (2005) “El Territori del Maresme en època republicana (s. III-I aC): estudi d’arqueomorfologia i història”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, (6), pp. 135–145. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/20008.001 (Accessed: 20 May 2024).