Bohigas i Balaguer, P. (2005) “Les Miniatures en manuscrits escolàstics”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, (3), p. 79. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/19980.001 (Accessed: 16 June 2024).