Bohigas i Balaguer, P. (2005) “El Convent del Carme, de Peralada”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, (2), p. 101. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/19813.001 (Accessed: 9 December 2023).