Richou i Llimona, M. (2010) “El Baix Maresme a l’època baixmedieval”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, (19), pp. 153–166. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/60291.001 (Accessed: 21 July 2024).