Serra i Ràfols, J. de C. (2005) “La Participació de Bosch i Gimpera en l’organització dels Congressos Internacionals de Prehistòria i Protohistòria”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, (1), pp. 71–72. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/19526.001 (Accessed: 23 July 2024).