Mercader, J. (2005) “El Primer Congrés del Pirineu”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, (1), pp. 104–105. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/19474.001 (Accessed: 17 June 2024).