López Vilar, J. (2021) “Un dibuix inèdit del bombardeig d’Espartero sobre la ciutat de Barcelona”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, (31), pp. 521–528. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/148741 (Accessed: 13 June 2024).