Batlle, Mar, and Joan Anton Rabella. 2021. “Les llengües romàniques I El Català”. Butlletí De La Societat Catalana d’Estudis Històrics, no. 31 (January):119-81. https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/148727.