Marcó i Masferrer, X. (2012). Farías, Víctor; Martí, Ramon i Catafau, Aymat (2007). <i>Les sagreres a la Catalunya medieval</i>. Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, Centre de Recerca d’Història Rural i Documenta Universitària (Biblioteca d’Història Rural. Col·lecció Estudis ; 10). Butlletí De La Societat Catalana d’Estudis Històrics, (23), 389–392. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/77091.001