Serra i Ràfols, J. de C. (2005). La Participació de Bosch i Gimpera en l’organització dels Congressos Internacionals de Prehistòria i Protohistòria. Butlletí De La Societat Catalana d’Estudis Històrics, (1), 71–72. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/19526.001