(1)
Balcells i González, A. Miret I Sants, Joaquim (2010). <i>Sempre Han Tingut Bec Les oques</I>. Introducció d’Enric Pujol. Edició a Cura d’Alba Dedeu. Barcelona: Adesiara. 380 P. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2014, 670-671.