(1)
Bartolomé Roviras, L. Barral I Altet, Xavier (2013), <i>Història De l’art a Catalunya. Creació artística, Paisatge I societat.</I> Barcelona: Base, 248 P. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2014, 660-670.