(1)
Garolera i Carbonell, N. Josep Maria De Sagarra, Articulista. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2014, 595-602.