(1)
Balcells i González, A. La Crisi econòmica Dels Anys Trenta Del Segle XX. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2014, 349-365.