(1)
Serra i Puig, E. La Crisi Del Segle XVII a Catalunya. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2014, 297-315.