(1)
Serra i Puig, E.; Serra i Puig, B. Repressió, represàlies I Represa En l’arqueologia Catalana (de 1939 a Finals De La dècada De 1940): Notes Sobre Josep De Calassanç Serra I Ràfols. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2014, 101-123.