(1)
Martín i Berbois, J. L. Història De La Joventut Nacionalista De Catalunya (1980-2003). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2012, 339-351.