(1)
Grandas Sagarra, C. Dos Pavellons Entre Una Dictadura. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2012, 289-312.