(1)
Roca Rosell, F. Idees econòmiques I anàlisis Concretes a <i>Revista De Catalunya</I> (1924-1938). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2012, 193-196.