(1)
Pujol i Casademont, E. Ferran Soldevila I La <i>Revista De Catalunya</I> (1924-1939). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2012, 157-180.