(1)
Ferré i Trill, X. La <i>Revista De Catalunya</i> I Rovira I Virgili (1924-1929). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2012, 141-155.