(1)
Serra Busquets, S.; Vives Reus, A. Les Illes Balears a La <i>Revista De Catalunya</I>. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2012, 127-141.