(1)
Sobrequés i Callicó, J. <i>Revista De Catalunya</I>. Aproximació a La Seva història. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2012, 75-89.