(1)
Ferré i Trill, X. Núñez Seixas, Xosé-Manoel (2010). <i>Internacionalitzant El Nacionalisme: El Catalanisme polític La qüestió De Les Minories Nacionals a Europa (1914-1936)</I>. Catarroja: Afers; València: Universitat De València. 284 P. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2012, 302-305.