(1)
Sobrequés i Callicó, J. Giralt I Raventós, Emili (dir.); Salrach, Josep M. (coord.); Guitart I Duran, Josep (coord. vol.) (2005). <i>Història agrària Dels Països Catalans.</i> Vol I: <i>Antiguitat</I>. Barcelona: Universitat De Barcelona. 585 P. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2012, 294-302.