(1)
Morales Montoya, M. Repensant Jaume Vicens I Vives. Visions Sobre Un Llegat. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2012, 265-282.