(1)
Feliu i Montfort, G. Rellegint La història Dels Remences De Jaume Vicens Vives. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2012, 33-64.