(1)
Sobrequés i Callicó, J. Historiografia Catalana : Renovació I compromís Nacional. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2012, 13-30.