(1)
Morales Montoya, M. Josep Irla, President De La Generalitat De Catalunya (1940-1954). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2011, 9-28.