(1)
Morales Montoya, M. L’Exili a Catalunya Al Segle XX. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2011, 169-202.