(1)
Arnabat i Mata, R. Els Exilis Al Segle XIX: L’exili Continu (liberals, Carlistes, Republicans, Socialistes, Anarquistes). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2011, 137-167.