(1)
Bramon i Planas, D. L’Expulsió Dels Moriscos. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2011, 69-81.